گیاهان مناسب مکان های خاص
گیاهان مناسب مکان های خاص

اگر می خواهید گیاهان خود را روی طبقات کتابخانه یا بر روی میزی در گوشه اتاق نگه دارید و یا بر روی طاقچه ای قرار دهید باید به این مسئله توجه داشته باشید که تنها گیاهان بسیار مقاوم در چنین وضعیتی گل می دهند. معمولا در چنین نقاطی نوسانات دما بسیار شدید ونور خورشید کم است. بنابراین بهتر است به گیاهان برگدار اکتفا کنید.

اگر می خواهید گیاهان خود را روی طبقات کتابخانه یا بر روی میزی در گوشه اتاق نگه دارید و یا بر روی طاقچه ای قرار دهید باید به این مسئله توجه داشته باشید که تنها گیاهان بسیار مقاوم در چنین وضعیتی گل می دهند. معمولا در چنین نقاطی نوسانات دما بسیار شدید ونور خورشید کم است. بنابراین بهتر است به گیاهان برگدار اکتفا کنید.

از جمله گیاهان مناسب برای اتاق هایی که دارای وسایل گرما زا هستند می توان (تیلاندسیا)، (دراسینا دراکو)، یا (برگ عبایی) را نام برد.

گیاهان مختص اتاق های نه چندان گرم و سالن ها عبارتند از: (کلروفیتوم)، (سانسوریا یا زبان مادرشوهر)، (فاتسیا) و (گردی)

در اتا قهای سرد می توان به نگهداری گیاهانی چون: (فینیکس)، (برگ انجیری)و (کاج مطبق) پرداخت.

این گیاهان همان گیاهانی هستند که می توان آنها را بر روی طاقچه ها و قفسه ها قرار داد به این معنی که این گیاهان قادر به تحمل دمای عمومی اتاق هستند. نور مناسب برای آنها را می توان با نصب چراغ در بالای طاقچه ها و قفسه هایی که گیاه بر روی آنها قرار دارد تامین کرد. بطور کلی میزان رطوبت اتاق هایی که دمای آنها بالا است، کمتر میباشد. در حد امکان از آویزان کردن گیاهان در چنین مکان هایی خودداری کنید زیرا هوای گرمی که به سمت بالا می رود برای آنها مضر است.