گل رز صورتی

گل رز صورتی

  • 100
  • 20

اشتراک گذاری :

نیازها و شرایط نگهداری:

نور به شدت عاشق آفتاب و نور زیاد به غیر از رز سفید یا نسترن سفید که میتواند سایه را تحمل کند
آبیاری  آبیاری به صورت مرتب مخصوصا صبح هر روز و در زمستان آبیاری را کمتر کنید
خاک ترکیب خاک باغچه + ماسه شسته شده +کود حیوونی (فقط جهت اصلاح خاک) و یا ورمیکمپوست + ماسه + خاک باغچه 
کوددهی کود فسفره مثل ساچمه ای یا کریستالون های گلدهی و پتاسه در آخر پاییز و کودهای نیترات دار در بهار
تکثیر 1) کاشتن دانه های گل 2)قلمه زنی 3) خواباندن شاخه 4) پیوند
دما عاشق هوای خنک. پاییز و بهار حداکثر25 در روز و 20 در شب. درصورت وجود هوای خنک باید نور و آفتاب شدید باشد و در صورت هوای گرم باید در سایه کاشته شود

 

پیوند: یکی از راه های تکثیر پیوند است که در فصل بهار به صورت T انجام میشود(مانند تصویر). مهمترین پایه ها برای پیوند رقم R.Canina یا سگ گل هست که با بذر تکثیر شده و خارهای زیاد و ریشه زایی سختی دارد.

پیوندT

پیوند

بذر

بذر

خوابانیدن

خوابانیدن