نیازها و شرایط نگهداری:

نور سایه و نور غیرمستقیم، کمبود نور باعث سبز شدن برگها میشود و در گونه صورتی باعث کمرنگ تر شدن برگ می شود.
آبیاری  بین دو آبیاری خاک خشک شود. در زمستان با آب ولرم و هفته ای یکبار، بهتر است با آب کتری سرد شده آبیاری کنید تا لبه ی های برگ قهوه ای نشود
خاک مخلوطی از پیت و کمپوست، گونه ی صورتی عاشق خاک اسیدی هست و افزودن تفاله چای و اسید هیومیک باعث بهبود رنگ آن می شود.
کوددهی هر ماه یکبار در بهار و تابستان گیاه را با کودهای مخصوص طبق دستور تغذیه مصنوعی کنید
تکثیر گرفتن قلمه ساقه شامل ریشه های هوایی در تابستان.
دما زمستان حداقل ۱۵ درجه سانتی گراد و در تابستان حداکثر ۲۱ درجه، گونه ی صورتی عاشق هوای خنک بوده و قرار دادن این گل در راه پله ی روشن باعث بهبود رنگ آن می شود
رطوبت غبارپاشی روزانه، اضافه نمودن آب به زیر گلدانی دارای سنگریزه بدون تماس با آب

 

تعویض گلدان: هر دو سال در بهار است، در صورت سنگین شدن گلدان و عدم امکان تعویض آن به تعویض خاک های سطحی با خاک های نو اکتفا کنید.

تمیز نمودن برگها: غبارپاشی برای تمیز شدن برگها کافی است، در صورت لزوم از پارچه نرم یا اسفنج مرطوب استفاده کنید. از مواد براق کننده شیمایی استفاده نکنید.

عوارض و درمان:

1) برگها زرد و سطح زیرین آنها مملو از تار عنکبوت است: عامل آن حمله کنه قرمز ریز است، اگرچه سمپاشی درمان است ولی به علت حساس بودن این گیاه به سم غبارپاشی و شستشوی برگها پیشنهاد میشود.

2) ساقه ها دراز و منحرف و فاصله بین دو برگ زیاد است: نور کم است، گیاه را به محل پرنور ببرید، مواظب اشعه مستقیم آفتاب باشید.

3) برگها قهوه ای رنگ و شکننده هستند: هوا گرم و خشک است، گیاه را به محل خنک تری منتقل کنید. دفعات آبیاری را زیاد کنید. غبارپاشی رطوبت را زیادتر میکند، برگها ی خشک را حذف کنید.

4) حاشیه برگها قهوه ای رنگ، پژمرده و لوله شده و انتهای ساقه شروع به پوسیدگی و به طور کلی گیاه در حال افتادن است: ممکن است عامل آن عوامل متضادی باشد، اگر گیاه تشنه است فورا آبیاری کنید و یا ممکن است بر عکس بر اثر آبیاری بیش از اندازه باشد. اجازه دهید سطح خاک گلدان خشک شود سپس آبیاری کنید، زهکش را بازدید کنید، اگر هوا سرد است گیاه را به محل گرمتری منتقل کنید.

5) برگها رنگ پریده هستند: یا نور زیاد است و یا احتیاج به تغذیه مصنوعی دارد، گیاه را به محلی با نور غیر مستقیم منتقل کنید و در صورتی که برگها کوچک باقی می مانند طبق دستور گیاه را تغذیه مصنوعی کنید.

6) برگها رنگ پریده و شفاف هستند: احتیاج به تغذیه مصنوعی دارد، نصف میزان توصیه شده از طرف سازنده کود پیشنهاد می گردد.

شکل زیبای برگهای سینگونیوم با رنگ سبز روشن آنها در کاشت گروهی با گیاهان دیگر مثل گونه هیبرید صورتی رنگ سینگونیوم و با برگهایی با شکل متفاوت و همچنین در سبد های آویزان زیبایی چشم گیری دارند.

برای اطلاع از قیمت و موجودی عمده انواع محصولات و گل و گیاه آریا گل محلات به کانال تلگرام ما بپیوندید